Klachtenregeling - InterPhone Systems

Klachten regeling

Klachtenregeling

Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over het door u gekochte product of dienst. Doe dit – mede om eventuele schade te beperken – zo snel mogelijk. Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product of dienst niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken.

Als u een klacht bij ons indient zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten.

U kunt uw klacht indienen via de contactpagina.

InterPhone Systems streeft naar zekerheid voor haar klanten. Daarom hebben wij ons aangesloten bij ICT Waarborg.

ZEKERHEID VOOR ONZE KLANTEN

ICTWaarborg gecetificeerdICT Waarborg biedt aan klanten van InterPhone Systems de zekerheid dat, indien er om welke reden dan ook sprake mocht zijn van beëindiging van het bedrijf, de diensten onder dezelfde voorwaarden en condities kunnen worden voortgezet. Een geruststellende gedachte.

Lees ook de beoordelingen over InterPhone Systems op de externe dochter-website van ICT Waarborg telecomdienstverleners. Op deze website kunnen wij geen invoed uitoefenen.

U kunt hier de folder downloaden over de zeven zekerheden van ICT Waarborg voor u als opdrachtgever.

Uitgebreide informatie over ICT Waarborg is te lezen op de website van ICT Waarborg. >>