Definitie

Met Zorg op Afstand wordt in de eerste plaats bedoeld het verlenen van zorgtaken zonder op locatie van de cliënt aanwezig te hoeven zijn. Maar Zorg op Afstand is veel breder te trekken door het te definiëren als activiteiten en/of handelingen gericht op het Welzijn van de cliënt waarbij allerlei innovatieve oplossingen worden bedacht om dit op een zo efficiënt mogelijke manier te realiseren. Bij Zorg op Afstand en Welzijn staat het contact met de cliënt middels horen en zien centraal.

Eenvoud

Bij het bedenken van innovatieve oplossingen ligt een dreiging van te veel functies en bedieningsmogelijkheden op de loer. Veel knoppen op de apparatuur om diverse functies aan te kunnen sturen of verbindingen te kunnen maken werkt afschrikwekkend en zullen niet stimuleren tot gebruik. Eenvoud in bediening en betrouwbaarheid in werking dient bovenaan te staan in het toepassen van apparatuur voor Zorg op Afstand en Welzijn. Uitgangspunt is dat de cliënt zo min mogelijk handelingen hoeft uit te voeren.

Niet alleen maar Videocommunicatie

Binnen het Zorg op Afstand en Welzijn concept kunnen diverse apparaten worden geïntegreerd zoals videocommunicatie, zorg- of personenalarmering, automatische deur-ontgrendeling, medicijnen-dispenser, monitoring, huisautomatisering (domotica), etc. Door middel van het koppelen van de diverse apparatuur via een gestandaardiseerd protocol kan het diensten pakket voor Zorg op Afstand en Welzijn worden aangepast op de behoefte van de cliënt. Hierdoor ontstaat er een veelzijdigheid in gebruik van apparatuur voor Zorg op Afstand en Welzijn die modulair, afhankelijk van de behoefte, kan worden ingezet.

Dienstenpakket

Het toepassingsgebied van Zorg op Afstand en Welzijn ligt niet alleen op het terrein van de gezondheidszorg maar ook voor het onderhouden van sociale contacten. Doordat beeldcommunicatie steeds vaker zal worden toegepast kunnen ouderen contact onderhouden met hun kinderen en familieleden middels zgn. picture dial. Bij picture dial kunnen pasfoto’s van de kinderen en/of familieleden in het videotoestel worden opgeslagen. Door het aanraken van de pasfoto op het beeldscherm wordt dan het telefoonnummer van het kind of familielid automatisch gebeld en een spraak/video verbinding opgezet. Zo kan de apparatuur b.v. ook worden ingezet om vereenzaming tegen te gaan. Andere toepassingsgebieden zijn geestelijke gezondheidszorg, mantelzorg, etc.

Share