Zorg op afstand - telezorg - InterPhone Systems

 

Zorg op afstand

Videocommunicatie volgens het NZA

Communicatie tussen thuiszorginstelling en de cliënt is een onderdeel van zorg op afstand. Het NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) heeft videocommunicatie opgenomen in zijn beleid via beleidsregel CA-300-584. Hierdoor valt videocommunicatie onder de AWBZ-zorg. Daarmee wordt zorg op afstand via videocommunicatie en het aanreiken van medicijnen op afstand declarabel.

Videocommunicatie

Het inzetten van communicatiemiddelen via beeld heeft veel voordelen. De communicatie tussen cliënt en thuiszorginstelling verbetert, waardoor het zorgproces gestroomlijnd verloopt. Problemen worden sneller ontdekt en de cliënt voelt zich zekerder en vaak zelfs minder eenzaam. Het systeem zorgt voor minder opnames in het ziekenhuis, een verpleeg- of verzorgingshuis.

Zorg op afstand met beeltelefonie

Farmaceutische telezorg

Farmaceutische telezorg zorgt dat de cliënt zijn medicijnen tijdig en in de juiste dosis ontvangt zonder dat de zorgverlener aan huis komt. De medicijnen worden aangereikt via een dispenser die bij de cliënt thuis wordt geplaatst. Deze is zo ingesteld, dat hij op het juiste tijdstip opent, zodat de cliënt de medicijnen tot zich kan nemen. Worden de medicijnen niet uit de dispenser gehaald, dan geeft het apparaat een signaal door naar de zorgaanbieder. Zo kan de zorgaanbieder op tijd reageren.

Declarabele uren

Met deze vorm van zorgverlening kunnen 4 uren per maand aanvullend worden gedeclareerd, eventueel verder aangevuld met 2,5 uur per maand voor farmaceutische telezorg per aangesloten cliënt. Door bovenstaande beleidsmaatregel wordt het voor zorginstanties economisch interessant om zorg op afstand te leveren met hetzelfde aantal medewerkers en een efficiëntere zorgverlening!

Voorwaarden zorg op afstand

Wie voor deze manier van zorg op afstand aanmerking komen wil, moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • de cliënt heeft een AWBZ-indicatie voor verpleging (VP), persoonlijke verzorging (PV) en/of begeleiding (BG) nodig
  • de cliënt heeft meerdere keren per week deze geïndiceerde AWBZ-zorg nodig
  • regelmatig contact tussen zorgverlener en cliënt is noodzakelijk.

Wij leveren, configureren en installeren communicatieapparatuur, zoals bedoeld in bovenstaande beleidsregel van de NZA.

Heeft u behoefte aan videocommunicatie en/of farmaceutische telezorg? Neem dan contact met ons op.